Pandemia COVID- 19 i kryzys

Ostatnio pojawiło się trochę możliwości wsparcia dla Przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19. Jednym z takich dobrodziejstw jest konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP „Dotacje na kapitał obrotowy”

Celem naboru do tego konkursu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Wnioskodawca w ramach niniejszego naboru może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Średnie przedsiębiorstwo, czyli :

  • ma siedzibę lub oddział na terenie Polski,
  • zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,  
  • nie spełnienia definicji mikro i małego przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach naboru, w celu przyporządkowania swojej działalności do kategorii średniego przedsiębiorstwa powinien ustalić, czy spełnia warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:

  • kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),
  • kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),
  • powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

Nabór skierowany jest wyłącznie dla firm mających status średniego przedsiębiorstwa, dlatego przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że firma nie jest mikro i małym przedsiębiorstwem tzn:

W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

W ustalaniu statusu przedsiębiorstwa narzędziem pomocniczym jest Kwalifikator MŚP

Firmy które dostały już dofinansowanie znajdziecie TU. Nabór trwa do 31 lipca 2020 r., ale tutaj liczy się czas, bo mogą się wyczerpać środki.

Źródło : https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

Dodaj komentarz

Twój adres nie będzie publikowany. Wymagane pola są oznaczone *