Nowe dofinansowania dla firm

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Nowy rok, nowe wyzwania i nowe możliwości. Także te dotyczące dofinansowania twojej firmy. Jak już wcześniej pisałam tutaj niebawem wejdzie w życie Nowa perspektywa unijna 2021-2027. Nadszedł zatem czas, aby porządnie się do niej przygotować.

Poniżej przygotowałam dla ciebie spis najważniejszych informacji na temat jednego z nowych programów Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 to kontynuacja poprzednich programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Budżet przeznaczony na FENG to ok 7,9 mld euro

Z programu skorzystać będą mogli:

 • przedsiębiorstwa,
 • sektora nauki,
 • konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • instytucje otoczenia biznesu

Cele programu  :

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii

Priorytety programu :

I – Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

II – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli  wspieranie projektów strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.

III – Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

IV – Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcie dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspiernie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienienie wsparcia administracyjnego w realizacji Porgramu.

MODUŁY FENG

W Funduszach Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 wprowadzony zostaje mechanizm wsparcia modułowego, czyli możliwość wyboru różnych komponentów realizujących projekt. Jeszcze mocniej niż w przypadku poprzedniej perspektywy  zaznaczono rolę prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub tworzenia potencjału do realizacji projektów typu B+R.

Co to oznacza w praktyce? To iż obowiązkowe będzie skorzystanie z jednego z modułów:

 • PRACE B+R  – Wsparcie będzie przeznaczone na badania przemysłowe i prace rozwojowe, projekty indywidualnych przedsiębiorców i konsorcjonalne.
 • INFRASTRUKTURA B+R( inwestycja w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej – tworzenie i rozwój centrów badawczo- rozwojowych służące realizacji agendy badawczej.

Dostępne będą również moduły fakultatywne :

 • WDROŻENIE – mogą dotyczyć prac badawczo- rozwojowych realizowanych samodzielnie w module obowiązkowym lub zrealizowanych zakupionych wcześniej przez Wnioskodawcę.
 • CYFRYZACJA – obejmujący zakup rozwiązań związanych z robotyzacją linii produkcyjnej, oprogramowania obniżającego koszty prototypowania i wprowadzania nowych produktów, internet rzeczy itd.
 • ZAZIELENIENIE – dotyczy np. zastępowanie bądź redukowanie substancji szkodliwych w materiałach lub produktach albo ponowne użycie zasobów wcześniej traktowanych jako odpad,ekoprojektowanie
 • INTERNACJONALIZACJA – czyli komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych za granicą, ochrona własności intelektualnej lub promocja produktów na rynkach zagranicznych
 • KOMPETENCJE- zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy w szczególności w zakresie inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku przemysł 4.0, zarządzanie innowacjami itp.

Pamiętaj

Aby twoje przedsięwzięcie zostało uznane za „zrównoważone”, musi spełnić zasady „no significant harm” tzn. nie wpływać negatywnie na realizację celów UE dotyczących:

 •                         przeciwdziałaniu zmianom klimatu,
 •                         dostosowania do zmian klimatu,
 •                         zrównoważonego korzystania oraz ochrony wód i zasobów wodnych,
 •                         gospodarki obiegu zamkniętego,
 •                         ochrony i zachowania bioróżnorodności i ekosystemów,
 •                         zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń.

Na koniec nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Ci wspaniałego Nowego Roku i wielu sukcesów. Zachęcam cię również do śledzenia mojego bloga na którym niebawem pojawi się więcej informacji na temat nowej perspektywy unijnej.

źródło Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres nie będzie publikowany. Wymagane pola są oznaczone *