Tegoroczna edycja EXPO2020

W zeszłym roku pisałam Wam o konkursie 3.3.3  Go to brand, którego co prawda nie ogłoszono w tym roku, ale nadal jest szansa na ekspansje na rynek zagraniczny i udział w  konkursie Go to brand EXPO 2020. Nabór wniosków potrwa do 29.03.2021. Ważną informacją dla Wnioskodawców jest to iż warto jak najszybciej złożyć dokumentację, bo według tego co jest napisane w regulaminie konkursu termin składania wniosków może ulec skróceniu: jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w województwie mazowieckim przekroczy 150%, a w innych województwach 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Z doświadczenia wiem, że ten konkurs cieszy się ogromną popularnością więc stanowczo odradzam czekać do ostatniej chwili.

O dofinansowanie mogą ubiegać się  przedsiębiorcy z sektora Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

WARUNKI FINANSOWE

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Pula środków w konkursie:

– dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 15 000 000,00 zł

– dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 35 000 000,00 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

1 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi :

4455 650 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: do 85%

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi:

1)w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego -do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

2)w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

-do 60%-dla średniego przedsiębiorcy;-

do 75%-dla małego przedsiębiorcy;

-do 80%-dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego,

-do 85%-dla mikroprzedsiębiorcy z województwa innego niż mazowieckie.

NA CO MOŻESZ PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

  • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie(pomoc publiczna),
  • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
  • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
  • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
  • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
  • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie(pomoc de minimis)
  • koszty reklamy w mediach targowych,
  • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
  • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
  • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

SKŁADANIE WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW. Jeżeli robicie to samodzielnie warto to robić, a nawet trzeba zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie- zał. Nr 3 do regulaminu konkursu. Wniosek należy przesłać najdalej 31.03.2020 do godziny 16. Odradzałabym jednak czekać do ostatniej chwili 😊

WAŻNE INFORMACJE

Pamiętaj, że zanim zaczniesz pracę nad dokumentacją obowiązkowo musisz zapoznać się z dokumentacją konkursową min.

Regulamin konkursu

Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie

Kryteriami wyboru projektów

Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju- w tym dokumencie jest zawarte co musisz zrobić, aby móc starać się o dofinansowanie w konkursie. Musisz spełniać pewne warunki, które w tym dokumencie szczegółowo wyjaśniono i jest on podstawą weryfikacji Twojego projektu.

Powodzenia! Łapcie wiatr w skrzydła, a w razie pytań zapraszam Was do kontaktu!

źródło wpisu https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand-expo-2020

Tagi: Brak tagów

Dodaj komentarz

Twój adres nie będzie publikowany. Wymagane pola są oznaczone *