EXPO 2020 DOFINANSOWANIE

Niedawno pisałam Wam o konkursie 3.3.3  Go to brand, który niedługo kończy swoją tegoroczną edycję. Jest jeszcze szansa dla tych którzy chcieliby pokazać swoją markę na rynkach zagranicznych. 3.03.2020 rusza kolejny konkurs Go to brand EXPO 2020. Nabór wniosków potrwa do 31.03.2020. Ważną informacją dla Wnioskodawców jest to iż warto jak najszybciej złożyć dokumentację, bo według tego co jest napisane w regulaminie konkursu termin składania wniosków może ulec skróceniu: jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w województwie mazowieckim przekroczy150%, a w innych województwach 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Z doświadczenia wiem, że ten konkurs cieszy się ogromną popularnością więc stanowczo odradzam czekać do ostatniej chwili.

O dofinansowanie mogą ubiegać się  przedsiębiorcy z sektora Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

WARUNKI FINANSOWE

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

-zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 15000000,00zł

-zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 35000000,00zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1000000,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 425670,00zł Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi:

1)w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego -do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

2)w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

-do 60%-dla średniego przedsiębiorcy;-

do 75%-dla małego przedsiębiorcy;

-do 80%-dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego,

-do 85%-dla mikroprzedsiębiorcy z województwa innego niż mazowieckie.

NA CO MOŻESZ PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

  • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie(pomoc publiczna),
  • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
  • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
  • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
  • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
  • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie(pomoc de minimis)
  • koszty reklamy w mediach targowych,
  • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
  • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
  • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

SKŁADANIE WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW. Jeżeli robicie to samodzielnie warto to robić, a nawet trzeba zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie- zał. Nr 3 do regulaminu konkursu. Wniosek należy przesłać najdalej 31.03.2020 do godziny 16. Odradzałabym jednak czekać do ostatniej chwili 😊

WAŻNE INFORMACJE

Pamiętaj, że zanim zaczniesz pracę nad dokumentacją obowiązkowo musisz zapoznać się z dokumentacją konkursową min.

Regulamin konkursu

Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie

Kryteriami wyboru projektów

Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju- w tym dokumencie jest zawarte co musisz zrobić, aby móc starać się o dofinansowanie w konkursie. Musisz spełniać pewne warunki, które w tym dokumencie szczegółowo wyjaśniono i jest on podstawą weryfikacji Twojego projektu.

Powodzenia! Łapcie wiatr w skrzydła, a w razie pytań zapraszam Was do kontaktu!

źródło wpisu https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand-expo-2020

Tags: No tags

Dodaj komentarz

Twój adres nie będzie publikowany. Wymagane pola są oznaczone *