Dofinansowanie innowacji

13 stycznia ruszyła możliwość składania wniosków o dofinansowanie w konkursie Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”. To świetna okazja dla wszystkich którzy chcą wprowadzić na rynek swoje innowacyjne lub znacząco ulepszone produkty.

Start składania wniosków

13 stycznia 2021

 Koniec przyjmowania wniosków

17 lutego 2021

Konkurs ma ułatwić przedsiębiorcom wprowadzenie do sprzedaży nowych lub znacznie ulepszonych produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych lub zleconych przez wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych. Co istotne w konkursie mogą wziąć udział również Ci którzy takie prace kupili.

Otrzymane fundusze będzie można przeznaczyć  na kupno maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup nieruchomości, sfinansowanie robót budowlanych czy budowy nowej linii produkcyjnej oraz hal. Dofinansowanie umożliwia również pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jak również eksperymentalnych prac rozwojowych czy usług doradczych.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP

 O dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych własnych lub zakupionych  mogą się ubiegać przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające na terenie Polski.

Należy pamiętać, że firmy, które chcą złożyć dokumenty muszą spełniać następujący wymóg:

zakończyły przynajmniej jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, ich minimalny próg przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym powinien wynieść 600 tys. zł dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 1 mln zł dla średnich.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • wydatki inwestycyjne:

• zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów

• zakup nieruchomości

• roboty budowlane

• budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal

 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
 • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Co możesz zyskać.

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR

 • Mikro i Małe przedsiębiorstwa:
 • premia +20%
 • Średnie przedsiębiorstwa:
 • premia +10%
 • Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu:
 • wg Mapy pomocy regionalnej
 • Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów
 • Pula środków w konkursie:
 • – na wszystkie projekty w województwie mazowieckim:  65 000 000,00 zł 
 • – w pozostałych województwach: 435 000 000,00 zł 

Dokumentacja do konkursu na stronie internetowej PARP

Film o konkursie https://www.youtube.com/watch?v=GdJJR_0o91M&feature=emb_logo

Źródło wpisu https://www.parp.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres nie będzie publikowany. Wymagane pola są oznaczone *