Dofinansowanie dla kobiet! cz. 1

Witaj Droga Mamo!
Jeżeli jesteś przedsiębiorczą kobietą prowadzącą własną firmę z sektora MŚP, to świetnie się składa, bo znalazłam dla Ciebie ciekawą propozycję dotyczącą dofinansowania Twojej firmy.

Już niebawem, bo w listopadzie,  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w skrócie PARP ogłosi konkurs dla kobiet.

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Dla kogo będzie dofinansowanie?

Dofinansowanie będą mogły otrzymać kobiety, które prowadzą : mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru tj. CEIDG, KRS.

Celem programu małych grantów „Technologie dla kobiet” jest finansowanie usług proinnowacyjnych, w tym badawczych, a także mentoringu oraz inwestycji wspierających wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub produktowych w mikro, małych lub średnich firmach prowadzonych przez kobiety.

Program powinien także przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorczyniami a podmiotami norweskimi.

Ile możesz otrzymać dofinansowania?

Maksymalnie 200 000 euro

Wsparcie wyniesie do 85% wartości Twojego projektu, co oznacza, że Twój wkład własny musi wynosić  co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Na co będziesz mogła wykorzystać pozyskane środki?

 • Usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji;
 • Usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego.
 • Mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy.
 • Inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym, w tym dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska.

  Pamiętaj o ważnych informacjach 

  Obszary priorytetowe.
  Każdy projekt powinien dotyczyć jednego z następujących obszarów:
  • Innowacje w zakresie zielonych technologii,
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych,
  • Technologie poprawiające jakość życia

  Partnerstwo

  W projektach bardzo ważne będzie partnerstwo  z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

  Jedną ze szczególnych form partnerstwa w programie Technologie dla kobiet może być zaangażowanie do projektu mentora lub mentorki z Norwegii. Wiedza i doświadczenie takich mentorów będą cennym wsparciem dla polskich przedsiębiorstw w rozwijaniu innowacyjności.

  Po ogłoszeniu konkursu przedstawię Wam więcej informacji na temat wytycznych i dokumentacji. Na moich profilach w mediach społecznościowych poinformuję Was kiedy się pojawi cd. wpisu. Tymczasem wysyłam Wam mnóstwo ciepłej i pozytywnej energii. Do miłego!

  źródło danych o konkursie : https://www.parp.gov.pl/

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres nie będzie publikowany. Wymagane pola są oznaczone *