Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy – Dostępność Plus

Droga Mamo!

Dzisiaj krótko, ale zwięźle i merytorycznie. Temu wpisowi niech przyświeca motto  „Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz”

Konkurs o którym będzie mowa „Bony na innowacje dla MŚP: etap usługowy- Dostępność Plus” jest skierowany do Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na terenie Polski.

Niesie wiele korzyści dla Osób chcących pozyskać dofinansowanie na współpracę z Jednostką naukowo- badawczą. W efekcie tej współpracy ma powstać opracowanie przez ww.  jednostkę naukową dla Twojej firmy:

 • nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
 • usługi,
 • technologii
 • lub nowego projektu wzorniczego

którakolwiek z pozycji musi odpowiadać na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności :

osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem)

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na :

Konkretnie  zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Przy czym bardzo ważna informacja :

Wnioskodawca jest zobowiązany zakończyć proces wyboru wykonawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Kwoty dofinansowania

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład musi być na poziomie minimum 15% całkowitego kosztu projektu.

Pula środków w konkursie

 • na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 486 404,00 zł
 • w pozostałych województwach: 4 513 596,00 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:60 000,00zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:40 0000,00zł.

Zapamiętaj

Przygotowując swój plan projektu warto, abyś zapamiętała/ł o okresie realizacji i związanych z tym wymogach.

1)realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

2)okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie

Co musisz zrobić, aby otrzymać dofinansowanie:

 1. Przede wszystkim musisz dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkursową w tym:
 • Regulamin konkursu
 • Kryteria wyboru projektów
 • Wzór wniosku o dofinansowanie
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w której wbrew pozorom znajduje się wiele cennych informacji
 • Wzór umowy o dofinansowanie- tutaj znajdziesz min. Informacje jak wygląda późniejszy proces rozliczania Twojego projektu i jakich obowiązków należy przestrzegać.
 1. Zacznij pracować nad wnioskiem w wersji roboczej, pamiętaj jednak, że, aby złożyć wniosek musisz wybrać Jednostkę Naukową, bo po pierwsze taki jest wymóg konkursu, a po drugie to z nią ustalasz zakres współpracy i efektu realizacji projektu:

Wybór Jednostki Naukowej odbywa się w zależności od oszacowanej ceny usługi według różnych procedur w Twoim przypadku jako, że koszt będzie powyżej 50 tys. ( patrz minimalna wartość projektu)  :

 • Zamieszczasz tzw. Zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności . Po otrzymaniu ofert dokonujesz wyboru podwykonawcy i ogłaszasz wynik. Oczywiście tę procedurę znacznie upraszczam w tym opisie. Gdybyś miała/ł pytania, proszę napisz do mnie- zakładka KONTAKT
 1. Wypełnij wniosek w generatorze wniosków
 2. Wszystko dokładnie sprawdź
 3. Wyślij wniosek. Zostały jeszcze dwa terminy:
 • Runda VI start 30.01.2020 zakończenie 30.01.2020
 • Runda VII start 31.03.2020 zakończenie 28.05.2020

W razie pytań wiecie gdzie mnie szukać 😉 KONTAKT i wszystko stanie się jasne jak słońce w pochmurny dzień.

Pozdrawiam Kasia

Dodaj komentarz

Twój adres nie będzie publikowany. Wymagane pola są oznaczone *