4 korzyści biznesowe związane z targami branżowymi

Jak powiedział pewien wybitny człowiek Walt Disney  „Wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić. Jeśli tylko będziemy mieli odwagę za nimi iść.”

Idąc w ślad za tym cytatem, proponuję Wam dzisiaj rozwinąć skrzydła, złapać wiatr w żagle i przeczytać o 4 korzyściach które płyną z brania udziału w targach branżowych.

Po pierwsze

Poznasz swoich Klientów

A będą to niewątpliwie najważniejsze dla Ciebie znajomości, bo to właśnie  klienci w głównej mierze budują nasze biznesy.

Podczas targów branżowych masz okazję poznać opinię swoich potencjalnych klientów. Możesz z nimi porozmawiać o tym czego potrzebują i dostosować swoją ofertę tak, aby spełniała ich preferencje. Dobrym pomysłem podczas takiego wydarzenia jest po prostu przeprowadzić krótką ankietę dotyczącą ich oczekiwań względem Twojego produktu/usługi, a także o formach w jakich chcieliby być obsługiwani. Rozmowy z klientami to będzie również świetna okazja, aby zaprezentować swoją ofertę, rozdać materiały reklamowe, a także po prostu nawiązać przyjazne relacje.

Po drugie

Poznasz kontrahentów

Współpraca w biznesie jest równie ważna jak pozyskiwanie nowych klientów. Targi branżowe to idealne miejsce na nawiązanie relacji na różnych gruntach. Może się okazać, że podczas wydarzenia poznasz firmę, której spodoba się Twoja oferta i  będzie chciała podjąć z Tobą współpracę. Oczywiście to do Ciebie należy wybór, czy będziesz chciał/a taką współprace podjąć, ale sama zobaczysz, że targi otworzą Ci wiele drzwi do dalszego rozwoju.

To również fantastyczna okazja, aby zapoznać się z najnowszymi trendami i technologiami oraz innowacjami w Twojej branży na rynku Polskim i zagranicznym.

Po trzecie

Poznasz konkurencję

I wcale tu nie chodzi o to, żeby cichaczem przemieszczać się pomiędzy stoiskami i niczym Agent w ciemnych okularach udawać tzw. Tajemniczego Klienta( definicja wg. lubiebycmama – żenująca technika stosowana w większości banków w celu sprawdzenia jakości pracy pracowników. W efekcie technika ta, prowadzi do automatyzacji wypowiedzi pracownika, który klepie formułki na pamięć i ze spiętym zadkiem używa ich podczas  rozmów z klientami uważając, żeby czegoś o trwogo nie pominąć.  Klientom oferuje punkt po punkcie to co jest zawarte w skrypcie, co często wytrąca potencjalnego konsumenta który ma przyjemność tego słuchać z równowagi. W tym miejscu pozdrowiłabym serdecznie Euro Bank, ale już podobno nie istnieje 😊)

Wracając do tematu. Chodzi o to, żeby porozmawiać z konkurencją i poznać ich oferty. Też nie w celu kopiowania ich produktów lecz po to, aby zobaczyć co Ty możesz jeszcze dodać do swojej oferty, aby  jeszcze bardziej trafić w potrzeby Twoich grup odbiorców.

Po czwarte

Możesz starać się o dofinansowanie związane z organizacją targów

Konkurs organizowany przez PARP  Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek Go to Brand.

ogłoszenie konkursu 9 stycznia 2020 r

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą z sektora Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo, które ma siedzibę lub oddział na terenie Polski i reprezentujesz którąś z poniższych branży :

 • branża kosmetyczna
 • meblarska
 • moda polska
 • usługi prozdrowotne
 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze
 • maszyny i urządzenia
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sprzęt medyczny

To wspaniale! Możesz postarać się o dofinansowanie następujących kosztów związanych z organizacją targów:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
 • koszty reklamy w mediach targowych,
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

 Poziom dofinansowania:

w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis:

 • do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
 • do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
 • do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
 • do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

 Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi: 1 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 430.280,00 zł

Więcej szczegółów na temat konkursu po ogłoszeniu dokumentacji. Jeżeli masz pytania pisz śmiało na kasia@lubiebycmama.pl

Źródło informacji o konkursie :

Strona :Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dodaj komentarz

Twój adres nie będzie publikowany. Wymagane pola są oznaczone *